hyra hoppborg

En riktigt fest för barnen är ett hoppborg.

Vi hyra ut 2 hoppborgen.

En lite för barn upp till 10 år och max 4 barn samtidigt.

Och en stora för barn till vuxen max 8 pers. samtidigt

Ser på deras eget sidan för mer information.